top of page
Search
  • leoekbom5

Föreningens första styrelse vald

Under kvällens möte konstituerade vi föreningen, beslutade om namn och godkände stadgar. Mötet valde också interimstyrelse som sitter till första ordinarie stämma i vår.


Leo Ekbom - Ordförande

Moisés Clemente

Per Widström

Gunnar Hermansson

Richard Johansson


26 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page