top of page
Search
  • leoekbom5

Inbjudan till årsstämma 2022

Välkommen på vår årsstämma den 3 oktober kl 19.00 som vi som vanligt kör online. Vi kommer gå igenom vår ekonomi, välja ny styrelse men också ta upp den viktiga frågan om hur vi skall fortsätta bedriva vår verksamhet då vi blivit erbjudna att gå upp i Torslanda IK som en sektion. Vi kommer även kika på höstens projekt och hur vi kan utveckla vår idrottsplats.


Länk till mötet: meet.google.com/hyz-gthe-xkc


23 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page