top of page
Search
  • leoekbom5

Inbjudan till möte för dig som vill bli ledare

Hej!


Under veckan passerade vi 100 medlemmar och nyttjandet av banan, och den smygstartade teknikzonen, är fortfarande stort. Väldigt roligt att vi växer och tack för alla glada tillrop!


Gruppträning Vi vill kunna erbjuda ledarledd gruppträning med utgångspunkt i pumptrack/teknikzon men också för stigcykling och tror att det är bäst att dela in per kunskapsnivå istället för åldersgrupper. Vi har idag bara en vuxen ledare redo men glädjande även tre-fyra ungdomar som vill hjälpa till. Ju fler ledare vi har ibland er medlemmar ju fler barn/ungdomar kan vi ta emot. Styrelsen föreslår nu ett möte där ni som kan tänka sig leda en grupp tillsammans beslutar hur vi bäst kommer igång.


Hur många ledare vill engagera sig?

  • Hur ofta kör vi träning, hur delar vi in grupper och hur många per grupp?

  • Hur kan vi jobba med stöttning av ledare och vad kan föreningen göra för att underlätta?

  • Hur jobbar vi med inkludering och säkerhet?

Anmäl dig via mail till torslandack@gmail.com till online-möte torsdag 13e maj kl 20.30-21.30 så svarar vi med en möteslänk. Kan du inte närvara men ändå är intresserad så skicka oss dina tankar så använder vi det som input i mötet.
Trampa på!

/Styrelsen Torslanda CK


58 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page