top of page
Search
  • leoekbom5

Ska vi bygga en pumptrack?

Gillar du pumptrack men slipper gärna åka till Skatås? Låt oss bygga en egen bana här i Torslanda!


Vi har fått preliminärt OK från Idrotts- och föreningsförvaltningen för att bygga en mtb bana på grusytan vid fotbollsplanerna i Amhult. Men innan vi öppnar första varven finns massor att göra vilket bara är möjligt om fler tycker detta är en bra idé och kan engagera sig. Nyfiken? Sträck upp en hand så skickar jag prospektet och bjuder in till diskussion och utveckling.

97 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page